Adatkezelési Nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (A továbbiakban Nyilatkozat) tartalmazza a www.bx-software.com domain néven elérhető weboldal, valamint azon keresztül a Variatech Consulting Kft.  (a továbbiakban, mint Adatkezelő) tevékenysége (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A honlapra történő látogatással, valamint honlapon kezdeményezhető kapcsolatfelvétellel a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a www.bx-software.com  weboldalon. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel felhasználó az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül léphet az Adatkezelővel kapcsolatba.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.

1. Adatkezelő neve, címe, elérhetősége

Név: Variatech Consulting Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: 36 1 550 0230

Honlap: www.bx-software.com

2. Kezelt adatok köre

A www.bx.software.com weboldal használata személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a weboldalon elérhető kapcsolatfelvétel azonban bizonyos személyes adatok megadásához kötött. A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen 2. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

2.1. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak). A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2.1.1. Lehetőség a cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsük a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. 

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ itt) segítségével. 

A Felhasználók a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

Google Chrome böngészőhöz

Microsoft Edge böngészőhöz

Internet Explorer böngészőhöz

Mozilla Firefox böngészőhöz

Opera böngészőhöz

2.2. A weboldalon kezdeményezhető kapcsolatfelvétellel összefüggésben gyűjtött információk

A www.bx.software.com weboldalt használhatják személyes azonosításra alkalmas adatok megadásával a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi mezők kitöltésével, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása szükséges. Kapcsolatfelvétel kezdeményezéséhez megadott mezőkben szereplő adatok:

  • Név, (keresztnév és vezetéknév) 
  • Emailcím, 
  • Telefonszám, 
  • Üzenet (Az „üzenet” mezőben a felhasználó opcionálisan adatokat adhat meg a kapcsolatfelvétel céljára vonatkozóan. Az üzenet mezőben megadott adatok jogszerűségéért és valóságtartalmáért a felhasználó felel.)

Kapcsolatfelvétel kezdeményezése alkalmával a weboldal tartalomkezelő rendszere (CMS) az alábbi adatokat rögzíti:

  • Regisztráció időpontja
  • Regisztrációkori IP-cím

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelés célja

Az Ön személyes adatait csak olyan célból kezeljük, amihez Ön előzetesen hozzájárult. Ez lehet az Ön által kért témában információk és meghívók küldése, illetve a viszonteladóként forgalmazott termékekkel kapcsolatos érdeklődés továbbítása a termékek gyártója felé, vagy a termékek bevezetésével foglalkozó SAP Business One partner felé. 

4. Az érintettek köre

A www.bx-software.com weboldalra látogatók és a honlapon/weboldalon kapcsolatfelvételi regisztrációs mezőt kitöltő valamennyi érintett.

5. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye 

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A kapcsolatfelvétellel összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig terjed. 

7. Hogyan tudja a felhasználó megtekinteni, módosítani vagy törölni a regisztrációkor adatait

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton a 1143 Budapest, Gizella u. 42-44. címen,

- e-mail útján a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

8. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható

9. Jogok gyakorlása

a) Tájékoztatás kérése

Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így különösen arról, hogy az Adatkezelő (i) kezel-e a felhasználóra vonatkozóan adatot (ii) milyen adatot kezel a felhasználóra vonatkozóan (iii) honnan származik ez az adat, (iv) milyen célból és jogalapon kezeli Adatkezelő ezeket az adatokat (v) meddig, hol és hogyan kezeli ezeket az adatokat, (vi) kinek és milyen jogalapon továbbította Adatkezelő ezeket az adatokat, (vii) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatok helyesbítése

Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozó hiányos vagy hibás adatokat Adatkezelő helyesbítse.

c) Személyes adatok törlése.

Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatot Adatkezelő törölje. Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján a felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles Adatkezelő teljesíteni, és Adatkezelő a fenti adatokat a felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

10. Mennyi idő alatt válaszolunk az adatok megváltoztatásával vagy törlésével kapcsolatos kérésekre

A felhasználó kérelmét az adatkezelő a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, a felhasználó erre irányuló kérelmére Adatkezelő írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve javítja a hibás adatot, valamint az Info tv. 6§ (5) bekezdésében foglalt esetek kivételével törli a személyes adatot. Az adatkezelő a helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Variatech Consulting Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Variatech Consulting Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. 

12. Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz (NAIH, 1123, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.C.) fordulhat jogorvoslat végett. 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy www.bx-software.hu weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.) tartalmazza.

13. Módosítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

 

2018. május